Sosyal ve Ekonomik Destek

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ
 
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK; Yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken kişilere ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde yapılan ayni ve nakdi destekleri kapsamaktadır. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yardımların en önemli fonksiyonu; Kurum’un öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk ve gençlerin korunma altına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilere ve ailelerine kuruluş bakımı yerine, ekonomik yardım ve diğer destekleyici sosyal hizmet uygulamalarıyla ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına fırsat sağlamaktır.
 
Sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinde esas ilke, kişilerin kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesidir.


 
sosyalveekonomikdestek1 174
 
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEKTEN KİMLER YARARLANABİLİR:
 

  • Korunma kararlı   kuruluşta bakılan çocuklardan ailesi yanında bakılabilecek olanlar,
  • Hakkında korunma kararı alınma talebiyle başvuruda bulunulup, korunma kararı alınmaksızın ekonomik destek ile ailesi yanında bakılabilecek durumda olan çocuklar,
  • Korunma kararı olup da yaş sınırlarını tamamlamaları nedeniyle Yetiştirme Yurtlarından ayrılan çocuklar,
  • Korunma kararı olmamakla birlikte eğitimine devam edemeyecek durumda olan ilk ve orta öğretim öğrencileri,
 
sosyalveekonomikdestek2 458
 
NASIL YARARLANILIR:
Bir dilekçe ile Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurulur. Sosyal çalışmacı müracaatçı ile bir ön görüşme yapar. Durumunun sosyal ve ekonomik destek ile desteklenmesi uygun olduğu kanısına varıldığı takdirde müracaatçı için bir dosya açılır.  Müracaatçı hakkında sosyal inceleme yapılır. Sosyal inceleme sonucunda sosyal ve ekonomik destek verilmesine karar verilen kişiler için sosyal ve ekonomik destek işlemleri başlatılır.

HİZMETTEN YARARLANACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER
  • T.C. Kimlik Numarası beyanı,
  • Gerektiğinde alınacak sağlık raporu, öğrenci belgesi
İl ve İlçe müdürlükleri, muhtaç kişilerle ilgili başka bilgi ve belgeleri elde edebilmek amacıyla başka araştırmalarda  da bulunabilir.SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK YÖNETMELEĞİ ÇERÇEVESİN VERİLECEK DESTEK MİKTARI:
En yüksek devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) tutarının
 
EĞİTİM GRUPLARI Oranlar% 2015 Ocak-Haziran Sosyal Yardım Tutarı
OKUL ÖNCESİ ÇOCUK 50 376,71
İLKÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 75 565,07
ORTA ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 80 602,74
ORTA ÖĞRETİM SEVİYESİNDE OLUP OKULA DEVAM ETMEYEN ÇOCUK İÇİN 50 376,71
YÜKSEK ÖĞRETİME DEVAM EDEN ÇOCUK 90 678,08
YETİŞKİNLER İÇİN 40 301,37
ORTALAMA 73,75 555,65
     
ÇEYİZ YARDIMI   1.130,14

Devlet memuru aylığındaki değişmelere göre bu miktarda değişecektir.