696 SY.KHK. KADROYA GEÇİŞ SINAV DUYURUSU

24.12.2017 tarih ve 30280 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127.maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 23. ve 24.maddelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi gazetede yayımlanmıştır.
“Kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına Dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 sayılı Kanun hükmünde kararnamenin geçici 23 ve geçici 24 üncü Maddelerinin uygulanmasına dair Usul ve esaslar” 14.maddesi gereğince hak sahibi işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçirilmesine ilişkin sınav tarihleri ve yerleri aşağıda ve ekli listede yer almaktadır. Sınav sözlü olarak yapılacaktır.
Ekli listede yer alan personellerin sınav tarihlerinde hazır bulunmaları gerekmektedir.
SINAV YERİ VE TARİHLERİ
 

Sınav Yapılacak Birimler Sınav Yeri Tarihi
Muğla merkezinde ve Köyceğiz ilçesinde yer alan kuruluşlarımız Menteşe Sosyal Hizmet Merkezi  
14.03.2018-16.03.2018
 
Milas M.Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi
Milas M.Önol Karadeveci Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi  
19.03.2018
 
Fethiye İlçesinde bulunan kuruluşlarımız
 
Fethiye Sosyal Hizmet Merkezi
 
20.03.2018-23.03.2018
 
 

 
Not: Çekom’a bağlı Fethiye Çocuk Evlerinde görev yapan personellerimiz Fethiye ilçesinde sınava gireceklerdir.
1-25. sırada yer alan personellerin mülakatları 09.00.-12.00 saatleri arasında, 26. sıradan sonraki personellerin mülakatları 13.00-17.30 saatleri arasında yapılacaktır.
Sınavda 60 ve üzeri alanlar başarılı sayılacaktır.

Liste için tıklayınız.
Sınav Talimatı için tıklayınız.