Gümrük ve Ticaret Bakanlığına Atananlardan İstenilen Belgeler 2015/3

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına 3713 Sayılı Kanun Gereğince Bakanlığımız Yerleştirilmesi Yapılan Şehit Yakınları ve Gazilerin Atamaları İçin istenilen Belgeler

3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi kapsamında Devlet Personel Başkanlığı'nın 20.07.2015 tarih ve 903.02 -E.4889 sayılı yazısı ile yerleştirme işlemlerinin sonuçlarına göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığına yerleştirilmesi yapılan adaylardan atanmalarına esas teşkil etmek üzere;
 
Başvuru için aşağıda istenilen belgelerin en geç 18.08.2015 tarihi mesai bitimine kadar Bakanlığımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 5. Kat No:522 Sınav ve Eğitim Şube Müdürlüğü (Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. km Çankaya/ANKARA) gönderilmesi gerekmektedir.
 
 
 
 
 
İSTENİLEN BELGELER :
1- Yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı,
2- En son öğrenim durumunu gösterir diploma aslı, diplomalarının düzenlenmemiş olması
halinde geçici mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı suretleri,
3- Varsa ortaöğretimde hazırlık okuduğuna dair belge
4- Nüfus cüzdanı fotokopisi
5- Askerlik durumunu gösterir belge
6- 6 (Altı) adet fotoğraf (4,5x 6 cm ebadında)
7- Varsa yüksek lisans diplomasının aslı veya noter onaylı sureti
8- Mal bildirim beyannamesi  A4 boyutunda kapalı zarf içerisinde gönderilmeli ya da teslim edilmelidir. Söz konusu zarf üzerine adayın ad soyad bilgileri yazılmalıdır.
9- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi (tıklayınız)
10- Ek-1 Nolu dilekçe (tıklayınız)
11- Güvenlik soruşturması formu (Adaylar, formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurup, fotoğraflarını yapıştırarak, bilgilerin doğru olduğunu bildiririm yerinin altındaki kısmı imzalanmış ve tarihli halde 2 nüsha asıl olarak düzenleyip göndereceklerdir. Bakanlığımız Web sayfasından temin edilebilir) (tıklayınız)


Sonraki Sayfa: Sosyal Güvenlik Kurumuna Ataması Yapılanlar Hakkında Duyuru

Önceki Sayfa : YBS ve İntranet'e Giriş Yöntemi