Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

Kreş, Gündüz Bakım Evleri ve Çocuk Kulüplerine Yönelik Toplantı Gerçekleştirildi

İlimizde faaliyet gösteren toplam elli yedi Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerine yönelik gerçekleşen toplantılar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürümüz İlkay TÜRKOĞLU’nun konuşmalarıyla açılmış, Şube Müdürü Engin ASLAN, Sosyolog Özge TOR ve Öğretmen Tuğba SONUZUN tarafından toplantıya ve eğitime devam edilmiştir.
Söz konusu toplantılarda 30.04.2015 tarih ve 29342 sayılı Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Kulüplerinin Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik hakkında bilgi verilmiş, kuruluş denetlemelerinde dikkat edilen hususlar kuruluş müdürlerine ve kuruculara aktarılmıştır. Aynı zamanda Kreş, Gündüz Bakımevleri ve Çocuk Kulüplerinde veya çocukların ailelerinde meydana gelebilecek şiddet, istismar gibi olayların nasıl tespit edileceği ve bu gibi durumlarla karşılaşıldığında nasıl bir yol izleneceği konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır. Ayrıca 25.10.2017 tarih ve 30221 sayılı Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında kuruluşlar bilgilendirilmiş, servis aracı kullanan kuruluşların hangi hususlara dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapılarak toplantı sona erdi.